E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De goederen en diensten

Ieder mens heeft zijn of haar kwaliteiten. Dit kan op velerlei gebieden zijn,maar het kan ook betekenen dat je gespecialiseerd bent op een enkel of een paar gebieden.
Alle kwaliteiten kunnen binnen onze kring omgezet worden in klanken, waarvoor je goederen of kwaliteiten die je niet bezit kunt ´kopen´.
De waarde van een dienst hebben we bepaald op 10 klanken per uur.
De waarde van een ´goed´ dient onderling te worden bepaald.
Klanken worden middels klankcheques uitgewisseld.

Een klank cheque bestaat uit 3 delen:
deel 1 is bestemd voor degene die de opdracht geeft om iets uit te laten voeren (de opdrachtgever)
deel 2 is voor de klankenbank
deel 3 is bestemd voor degene die de opdracht heeft uitgevoerd en daarvoor klanken ontvangt (de ontvanger)

Een voorbeeld van een cheque is hieronder weergegeven.
De opdrachtgever schrijft zijn deel van de cheque uit, de ontvanger schrijft zijn deel uit.
De ontvanger zorgt er voor dat het deel voor de bank zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk 6 maanden na de transactie) wordt ingeleverd bij de klankenbank (via inleveradres). Alle delen moeten zorgvuldig bewaard worden!
Om de ´stand´ in de klankenbank actueel te houden is snel inleveren van de klankenbankdeeltjes van zeer groot belang.

 

Bewijs voor de Opdrachtgever   
Bewijs voor de Lets Bank
Bewijs voor de Ontvanger

Datum:

 

Datum:

 

Datum:

 

Aantal klanken: (in letters)

 

Aantal klanken: (in letters)

 

Aantal klanken: (in letters)

 

Aan nummer: (van de ander)
 
 

 
 
Naam: (van de ander)

Van nummer: (van jou) Naam:  (van jou)

 

 

Aan nummer: (van de ander) Naam: (van de ander)

Van nummer: (van jou)

 


Naam:
(van jou)

Dienst:

 

 

Dienst:

 

 

Dienst:

 

 

Handtekening: Ontvanger
 
 
Handtekening: Opdrachtgever & Ontvanger
 
 
Handtekening: Opdrachtgever