E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De organisatie

Het huidige bestuur van de Letskring bestaat uit drie enthousiaste personen.
Zij zorgen
voor het reilen en zeilen van de kring, houden de leden op de hoogte door middel van een nieuwsbrief en organiseren van activiteiten waardoor leden elkaar kunnen ontmoeten.

De bestuursleden doen hun best om de hele organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen.
Hiervoor is een taak verdeling gemaakt.

Zo is er een voorzitter, een secretaris en een penningmeester (zowel voor euro´s als voor de klanken).

Voor gedetailleerde informatie betreffende de namen en de adressen verwijzen we naar ons ledenboek. 

letsdoit 02