• TEL: 0086-13083697781

pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim

Get Price

We can supply you need pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim.

CEZIH

Pravilnik je objavljen i dostupan na Intranetu, Internet stranicama Zavoda (hzzo.hr i cezih.hr) te na ISL portalu. partnere Zavoda koji su ukljuöeni u realizaciju ortopedskih i drugih pomagala o navedenim izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, odnosno Popisa pomagala. S Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje » Medicinski Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (.pdf) - stupa na snagu 12.8.2014. - propisivanje i izdavanje baterija za sluna pomagala Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima ( .pdf ) - 01.08.2014.

IPI Zakoni i pravilnici na nivou entiteta FBiH

Size:56 KB 5th Sep 2018 2006 Ispravak Pravilnika o preventivnim tehnikim pregledima SNFBiH 79-06 Size:66 KB 17th Jan 2018 2006 Izbor_najboljeg_ponudjaca Size:962 KB 17th Jan 2018 2006 PRavilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu SN FBiH 65-06 Size:134 KB 17th Jan 2018 2006 Pravilnik o obrascu, sadraju i nainu voenja prometnog dnevnika SN FBiH 79 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA primjeni od 13. lipnja 2018. godine. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA primjeni od 13. lipnja 2018. godine.

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

Na osnovu lana 48., lana 31. stav (1) i lana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Slubene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK Pravilnici - Fond za zatitu okolia Federacije BiHPravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odluivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda Sl. N. FBiH broj 63/18 Download Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zatitu okolia Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", broj:75/10) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim Jan 01, 2016 · U Nar. nov., br. 139/15 od 29.12.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (u nastavku:Pravilnik) koji stupa na snagu 1.1.2016.. Popis pomagala iz l. 7. st. 3. mijenja se i tiskan je uz Pravilnik (Nar. nov., br. 7/12 -

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim

Jan 01, 2016 · U Nar. nov., br. 139/15 od 29.12.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (u nastavku:Pravilnik) koji stupa na snagu 1.1.2016.. Popis pomagala iz l. 7. st. 3. mijenja se i tiskan je uz Pravilnik (Nar. nov., br. 7/12 - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Propis, 12.04.2018) Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Propis, 14.02.2018) × Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Propis, 19.10.2017) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Propis, 12.06.2017) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Propis, 14.04.2017) Sniena stopa PDV-a 5% (Porezni sustav, Porez na dodanu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima NN 40/2019 (19.4.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim U Nar. nov., br. 15 od 13.2.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima koji stupa na snagu petnaestoga dana od Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nainu provedbe strunog Na temelju lanka 60. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17 i 39/19) ministar graditeljstva i prostornoga ureenja donosi. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAINU PROVEDBE STRUNOG NADZORA GRAENJA, OBRASCU, UVJETIMA I NAINU VOENJA GRAEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRAJU ZAVRNOG IZVJEA NADZORNOG INENJERA

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljen je u Narodnim novinama br. 36/17., stupa na snagu 28. travnja 2017. godine.U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine br. 7/12. do 106/16. i 108/16. ispravak) Popis pomagala iz lanka 7. stavka 3. mijenja se, otisnut je uz ovaj Pravilnik i ini njegov sastavni dio. Udruga poslodavaca u zdravstvu HrvatskePravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Obrazloenje ( pdf ) Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloeni tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima do 7. lipnja 2020. godine na e-mail adresu [email protected] . Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim PRAVILNIK. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA. lanak 1. U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 62/19. i 40/20.) iza lanka 2. dodaje se lanak 2.a koji glasi:»lanak 2.a

Get Price

We can supply you need pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim.